Home / About / Wydział / Kontakt

Kontakt

 

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ
WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO
al. gen. Antoniego Chruściela „Montera” 103
00-910 Warszawa

NIP 113-00-05-367
Regon 011574244

 

Numery telefonów do DZIEKANATU na poszczególne kierunki studiów znajdują się w zakładce
WYDZIAŁ / DZIEKANAT.

 

Sekretariat Dziekana i Prodziekana
tel./fax: : 261 814 110
e-mail: sekretariat.wbn@aon.edu.pl

 

Prodziekan ds. naukowych
tel.: 261 813 765
e-mail: w.kitler@aon.edu.pl

 

Prodziekan ds. studenckich
tel.: 261 813 665
e-mail: m.werner@aon.edu.pl

 

Dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa Państwa
tel.: 261 813 150
tel./fax: 261 814 341
e-mail: t.kosmider@aon.edu.pl

 

Dyrektor Instytutu Stosunków Międzynarodowych
tel. 261 813 476
e-mail: r.niedzwiecki@aon.edu.pl

 

Dyrektor Instytutu Strategii
tel.: 261 813 677
e-mail: m.kubinski@aon.edu.pl

 

p.o. Dyrektora Instytutu Prawa i Administracji
tel.: 261 814 104
e-mail: d.nowak@aon.edu.pl

 

Dyrektor Instytutu Inżynierii Systemów Bezpieczeństwa
tel.: 261 813 138
e-mail: p.sienkiewicz@aon.edu.pl

 

Szef Katedry Historii Wojskowości
tel. 261 813 393
e-mail: j.tym@aon.edu.pl

 

Kierownik studiów doktoranckich
tel.: 261 813 641
e-mail: r.szpyra@aon.edu.pl

 

Kierownik ds. administracyjnych
tel./fax: 261 814 789
e-mails.gacek@aon.edu.pl

 

Sprawdź także

Dokumenty normatywne – Wykładowcy

  Postanowienia dotyczące prac dyplomowych (licencjackich, magisterskich):ZARZĄDZENIE nr 1 Dziekana WBN z dnia 24.04.2015 w sprawie składania ...