Aktualności

Lipiec, 2016

 • 28 lipca

  Listy osób przyjętych na studia I stopnia

  logo wbn

  Szanowni Państwo, poniżej znajdują się listy osób przyjętych na studia I stopnia na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego. ADMINISTRACJA I stopnia stacjonarneADMINISTRACJA I stopnia niestacjonarne BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE I stopnia stacjonarneBEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE I stopnia niestacjonarne BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE I stopnia stacjonarneBEZPIECZEŃSTWO NARODOWE i stopnia niestacjonarne BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE I stopnia stacjonarneBEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE I stopnia niestacjonarne ...

  Czytaj więcej »
 • 15 lipca

  Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2016/2017

  logo wbn

  Kwestie przyznawania stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów regulują przepisy: art. 173, art. 178, art. 181, art. 184 oraz art. 187 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ...

  Czytaj więcej »

Czerwiec, 2016

 • 28 czerwca

  Uroczyste zakończenie roku akademickiego 2015/2016 w WBN

  zakonczenie roku 2016 9

  W dniu 28 czerwca 2016 r. Wydział Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej zakończył rok akademicki 2015/2016 promując grono licencjatów i magistrów oraz absolwentów studiów podyplomowych, których kwalifikacje predysponują do obejmowania stanowisk w organach administracji publicznej naszego państwa odpowiedzialnych za jego wewnętrzne i zewnętrzne bezpieczeństwo. W uroczystym zakończeniu roku akademickiego udział ...

  Czytaj więcej »
 • 24 czerwca

  Zakończenie szkolenia obronnego pracowników z województwa lubelskiego

  1

  W dniu 24 czerwca 2016 roku zakończył się kurs obronny dla pracowników realizujących zadania obronne w starostwach powiatowych i urzędach miast na prawach powiatu z województwa lubelskiego (20 osób). Kurs prowadzony był przez doświadczonych nauczycieli akademickich Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego AON oraz zaproszonych ekspertów z Departamentu Strategii i Planowania Obronnego MON ...

  Czytaj więcej »
 • 20 czerwca

  Rozpoczęcie szkolenia obronnego

  KO 20.06.2016 1

  W dniu 20 czerwca 2016 r. rozpoczęło się szkolenie obronne pracowników Starostw Powiatowych i Urzędów Miast na prawach powiatu Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. Szkolenie odbywa się w ramach krótkoterminowych (komercyjnych) kursów obronnych realizowanych przez Instytut Bezpieczeństwa Państwa WBN AON. Inauguracji szkolenia dokonali dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa Państwa WBN AON płk dr hab. ...

  Czytaj więcej »